SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SPIS TREŚCI:

Czym jest SKP?

Regulamin powołania SKP

Wywiad z p. M. Wachem

Nasz sukces!

Aktywni są wśród nas

Dni otwarte w NBP

Konkurs dla oszczędnych

Młodzi Przedsiębiorczy

Szkolny Klub Przedsiębiorczości powstał w naszej szkole w roku 2008/2009, jego opiekunem została p. mgr Jolanta Ilnicka

Szkolny Klub Przedsiębiorczości - SKP - to okazja, by:

  • poznać podstawy biznesu
  • zdobyć wiedzę na temat finansów
  • brać udział w ogólnopolskich konkursach
  • zdobywać cenne nagrody
  • być obecnym na interesujących spotkaniach

W ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości realizowane są programy:

-„Przedsiębiorczość” – program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

-„Ekonomia na co dzień” – program edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

-„Młodzi Przedsiebiębiorczy” – program Centrum Edukacji Obywatelskiej i NBP

-innowacja pedagogiczna - projekt „Sami budujemy swoją przyszłość”- autorstwa U. Dudy, A. Kulaszy, J. Ilnickiej

W obecnym roku szkolnym zajęcia SKP prowadzi Pani Ilnicka.

Informacje na temat pracy SKP i PW będą ukazywały się na bieżąco.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Regulamin powołania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości

§1
Regulamin określa tryb działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zwanego dalej SKP.

§2
SKP mogą skupiać uczniów z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

§3
Działalność SKP zatwierdza dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela, pełniącego funkcję opiekuna SKP.

§4
1. Celem działań podejmowanych przez SKP jest:
a. kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
b. umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
c. pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów.

§5
1. Siedzibą SKP jest szkoła, w której SKP został powołany.
2. SKP powołuje się na czas nieokreślony.
3. SKP musi liczyć nie mniej niż 5 uczniów. Skład uczniów należących do SKP może być zmienny.
4. Osobą nadzorującą prace SKP oraz reprezentującą SKP jest nauczyciel, członek Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, zwanego dalej Klubem IMPULS.
5. Działalność SKP może być koordynowana przez więcej niż jednego nauczyciela przy czym prace SKP może koordynować nie więcej niż 4 nauczycieli z tej samej szkoły.
6. Każdy nauczyciel nadzorujący działalność SKP nazywany jest Opiekunem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.
7. Opiekunem SKP może zostać każdy nauczyciel bez względu na prowadzony przedmiot.
8. Wszyscy nauczyciele nadzorujący prace tego samego SKP są równoprawni w stosunku do siebie.
9. Nadzór nad całością działań SKP pełni dyrektor szkoły.

§6
1. Zasady rejestracji określa regulamin Klubu IMPULS.

§7
1. Praca SKP opiera się na planowaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej i finansowej.
2. SKP uczestniczy w projektach i konkursach edukacyjnych proponowanych przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, będących organizatorem Klubu IMPULS. Wszystkie projekty i konkursy edukacyjne są ogłaszane na stronie internetowej NBPortal.pl w zakładce IMPULS dostępnej wyłącznie dla członków Klubu IMPULS.
3. SKP podejmuje działania zmierzające do realizacji zadań własnych, zgłoszonych zgodnie zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego
www.nbportal.pl w zakładce IMPULS.
4. W ciągu roku szkolnego SKP wykonuje nie mniej niż 2 projekty wybrane z propozycji przedstawionych przez organizatora Klubu IMPULS.
5. Ranking najbardziej przedsiębiorczych opiekunów SKP jest zamieszczony na stronie www.nbportal.pl w sekcji IMPULS i jest aktualizowany na bieżąco.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji na temat osiągnięć SKP do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, Kuratoriów Oświaty, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz mediów.

§8
Dla najaktywniejszych nauczycieli i SKP (uczniów) przewidziano nagrody.

§9
1. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 kwietnia 2007 roku.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Przedsiębiorczości trzeba się uczyć od najmłodszych lat

-z Panem Marianem Wachem rozmawiają Diana Galus, Dominika Wieczorek i Natalia Łukasiewicz

Czym się Pan zajmuje?
Kieruję firmą Komandor Opole, która oferuje na rynku zabudowy z drzwiami przesuwanymi.

Czy satysfakcjonuje Pana Pańska praca?
Tak, zwłaszcza że w czasie wykonywania swoich obowiązków poznaję wielu ludzie, jeżdżę do wielu krajów. Jestem ciągle w drodze, ale bardzo lubię to, co robię.

Jak Pan wpadł na pomysł pakietu wrześniowego?
To jest dawna historia. Kiedy w latach 90. zacząłem swoją aktywność jako przedsiębiorca, wszystkich spraw dotyczących prowadzenia firmy, zagadnień związanych z funkcjonowaniem wolego rynku musiałem nauczyć się sam. W podobnej sytuacji byli prawie wszyscy przedsiębiorcy w tamtym czasie. Później, kiedy poznawałem ludzi, których przyjmowałem do pracy lub z nimi współpracowałem, zauważyłem, że nawet fakt odebrania przez nich wykształcenia już w czasach panowania wolego rynku nie daje im umiejętności potrzebnych do prowadzenia w praktyce działalności gospodarczej. Podobne były spostrzeżenia mojego przyjaciela, również przedsiębiorcy, Prezesa Koncernu Komandor Pana Jacka Kozłowskiego, postanowiliśmy więc stworzyć program dla młodzieży, który będzie uczył zastosować w praktyce wiedzę o przedsiębiorczości. Kierowaliśmy się zasadą Czym skorupka za młodu nasiąknie… . Założyliśmy fundację Komandor, która stworzyła program Pakiet Wrześniowy adresowany do gimnazjalistów.

Dlaczego zdecydował się Pan na pracę z młodzieżą?
Jestem współtwórcą “Pakietu wrześniowego’’ i chcę w praktyce sprawdzić, na ile założenia przyjęte przez nas, sprawdzają się w bezpośredniej pracy z młodzieżą. Poza tym z wykształcenia jestem nauczycielem. Zaraz po studiach uczyłem biologii i lubiłem to robić. Praca ta dawała mi wiele satysfakcji, wróciłem, więc, bez względu jak to teraz zabrzmi, do korzeni.

Czym, według Pana, jest przedsiębiorczość?
Przedsiębiorczość jest według mnie siłą napędową dla ludzkości. Ludziom przedsiębiorczym, gdy mają warunki do samorealizacji, żyje się coraz lepiej. Każda osoba, czy jest to lekarz – mający własną praktykę, czy nauczyciel udzielajmy korepetycji, czy fryzjer mający swój zakład itp. … jest przedsiębiorcą.

Czym zajmował się Pan przed założeniem firmy Komandor?
Przed założeniem Firmy Komandor Opole, posiadałem zakład krawiecki, firmę dostarczającą do domów wodę mineralną, byłem nauczycielem biologii w szkole podstawowej.

Czy jest Pan człowiekiem przedsiębiorczym?
Jestem.

Czy Pan posiada receptę na sukces w biznesie?
Nie ma recepty na sukces firmy. Są ludzie, którzy prowadząc bardzo podobne przedsiębiorstwo, odnoszą sukces, inni porażkę. Jest wiele elementów, które mogą decydować o sukcesie czy o bankructwie firm. O wielu tych elementach rozmawiamy na zajęciach w Wasze szkole. Jeśli szukacie odpowiedzi na to pytanie, zapraszam na zajęcia.

Dziękujemy za wywiad.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Nasz sukces!!!

Miło nam poinformować, iż nasz Szkolny Klub Przedsiębiorczości został uznany za najlepiej działający klub młodych przedsiębiorczych w województwie opolskim w roku 2009/10.

Z tej okazji przedstawiciele SKP wzięli udział w uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się w Warszawie 5 listopada 2010r.

Na gali tej wyróżniono także opiekunkę naszego klubu, panią Jolantę Ilnicką, nagradzając ją tytułem „Najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości w województwie opolskim w roku 2009/10”.

Wkrótce zamieścimy relację z Gali „Impuls” 2010.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

„Aktywni są wśród nas”

Pod takim hasłem w dniach 31.01.2010, 1.02.2011r. oraz 9.02.2011r. w naszej szkole członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zorganizowali cykl czterech dwugodzinnych warsztatów poświęconych wpływom odpowiedniego odżywiania się i aktywności fizycznej na zdrowie nastolatków. Warsztaty miały także pokazać alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.
Organizacja warsztatów pozwoliła członkom SKP na rozwijanie swoich umiejętności organizacyjnych, kreatywności i działania zespołowego, które to umiejętności są w dzisiejszym świecie niezbędne. Uczniowie samodzielnie opracowali cele i zasady przeprowadzenia warsztatów , pozyskali zgody fachowców (dietetyka, trenerów sportowych ) na darmowe ich przeprowadzenie, poszukali sponsorów nagród.
Dziękujemy serdecznie wszystkim trenerom prowadzącym nasze warsztaty oraz sponsorom: FWM w Osowcu, Dydona w Osowcu, sklep „Cytrynka” w Turawie, Stolarstwo p. Syboń w Turawie.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z IMPREZY

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

„Dni otwarte w NBP”

W dniu 12.05.2011r. Członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości wybrali się na wizytę do opolskiego oddziału NBP z okazji Dni Otwartych NBP. Nasza wizyta miała na celu nie tylko zdobycie wiedzy o pieniądzu, ale także pokazanie nam, jak funkcjonuje bank. Mieliśmy okazję podnieść sztabkę złota, która ważyła około 12,5 kg, zagrać w grę multimedialną, poznać zabezpieczenia banknotów. Zobaczyliśmy też zbiory monet anonimowych kolekcjonerów. Dużo wrażeń dostarczyli nam panowie z Opolskiego Bractwa Rycerskiego ubrani w średniowieczne stroje bankierów, którzy pokazali, jak bito monety w dawnych czasach.

Pełni wrażeń wyniesionych z wizyty w banku, poszliśmy do Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć wystawę interaktywną, prezentującą zjawiska fizyczne. Sprzęt był zbudowany z prostych rzeczy używanych w życiu codziennym. Mieliśmy okazję sami zbudować most.

Cała wycieczka była dobrze zorganizowana, a uczestniczyła w niej świetna grupa.

Klaudia i Paulina

ZOBACZ ZDJĘCIA Z IMPREZY

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Konkurs dla oszczędnych

W październiku SKP ogłosił w ramach akcji "Tydzień dla oszczędzania" konkurs na pracę pisemną pt. "Jak zaoszczędzić swój pierwszy tysiąc?". Akcja organizowana jest przez Fundację Kronenberga, City Handlowy i NBP. Pierwsze miejsce zajęła praca Ismeny Kozłowskiej z kl. III a.

POBIERZ PRACĘ W FORMACIE .DOC

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Od początku roku szkolnego bierzemy udział w programie Młodzi Przedsiębiorczy, organizowanym przez CEO i NBP. Podzieliliśmy się na dwie grupy (zdrowa konkurencja - rzecz pożądana w przedsiębiorczości) i przystąpiliśmy do realizacji zdań. W pierwszym etapie (październik 2011 - styczeń 2012) poznaliśmy sposoby zarządzania własnym budżetem i innymi zasobami. Dowiedzieliśmy się, jak założyć dobrą lokatę bankową, w jakie papiery wartościowe opłaca się inwestować. Nasza praca polegała na wykonaniu szeregu zadań, czasem dosyć trudnych, ale najwięcej problemów sprawiało nam terminowe ich wykonanie.

W drugim etapie (marzec - czerwiec 2012) – założymy i poprowadzimy własne firmy (spółki jawne). Relacje z naszych działań będziemy zamieszczać na stronie internetowej szkoły w zakładce naszego SKP.

Dla wszystkich zainteresowanych podajemy link do strony programu https://www.ceo.org.pl/pl/mlodzi-przedsiebiorczy/news/opis-programu

A oto przykładowe zadania z etapu I:

Przygotujcie swój budżet na październik określając dochody i wydatki. Zadanie to będziecie wykonywać indywidualnie wykorzystując przygotowany arkusz w programie Excel “Budżet ucznia” (KLIKNIJ TUTAJ I POBIERZ PLIK). Następnie wspólnie zbierzcie wszystkie informacje i wypełnijcie pola formularza BUDŻET UCZNIA. Ponadto zastanówcie się, co możecie zrobić, aby w Waszych budżetach pojawiła się nadwyżka budżetowa, czyli wydatki były mniejsze niż dochody, jeśli tak nie jest. Swoje uwagi wpiszcie w polu JAKIE PODJĄĆ DZIAŁANIA, ABY W MOIM BUDŻECIE BYŁA NADWYŻKA? Możecie również zapytać o to Waszych rodziców oraz koleżanki i kolegów ze szkoły.

…………………………………………………………………………………………………...

Jedną z form oszczędzania jest odpowiednie zarządzanie pieniędzmi. Zaproponujcie Adamowi, jakie zmiany może wprowadzić w swoim budżecie, żeby zyskać oszczędności oraz na co je przeznaczyć? Adam jest uczniem 1 klasy gimnazjum. Co miesiąc otrzymuje od rodziców kieszonkowe w wysokości 200 zł, które przeznacza na następujące wydatki:

1. Adam uwielbia kino i chodzi do niego 3 razy w miesiącu. Każdy bilet kosztuje 22 zł.
2. Idąc do szkoły Adam kupuje bułkę słodką z rodzynkami, owoce i sok. Za te zakupy płaci 7 zł.
3. Adam interesuje się również motoryzacją i kupuje raz w miesiącu magazyny tematyczne poświęcone tej pasji. Ich koszt to 15 zł.
4. Miesięczny rachunek Adama za telefon wynosi 70 zł. Rodzice zapowiedzieli, że nie będą płacić więcej niż 45 zł. (Rachunek na 45 zł opłacają rodzice Adama, kwotę powyżej 45 zł uzupełnia on sam ze swojego kieszonkowego)
Dodatkowo, co 2 miesiące babcia i dziadek dają Adamowi 300 zł. Adam przeznacza je na kupno modeli samochodów (120 zł), napoje i słodycze (90 zł), dopłaty do rachunku za telefon (50 zł) i części do roweru (40 zł).

POWRÓT DO SPISU TREŚCI